top6.jpg
רבי דוד אדרי -קרדיט לימור אדרי

שירת הבקשות

בכל שנה משבת בראשית ועד שבת זכור – שבתות החורף נהגו יהודי צפון אפריקה לקום באשמורת הבוקר להתאסף בבתי הכנסת ולצאת בשירי שבח והודיה לקב"ה, המרכז לפיוט ושירה אשדוד שימר מסורת זו מזה 30 שנים אותה החל הפייטן רבי מאיר עמר ז"ל . 

המרכז מארגן ומפיק חמש עשרה שבתות של פיוטים משירת הבקשות בבתי כנסת שונים ברחבי העיר אשדוד בשעה ארבע לפנות בוקר בראשותו של רבי דוד אדרי ובערבי שבתות בראשותו של הפייטן אברהם אדרי בשיתוף אנסמבל הפייטנים הישראלי של המרכז לפיוט ושירה וכן פייטנים אורחים.

תאריכים ומקומותתאריכים ומקומות

19.1.19 שבת פרשת ״בשלח״ בביכהנ״ס ״מקור ברוך״ רחוב עמרם חזנוב 4 ,רובע ט"ו,אשדוד

עם אנסמבל הפייטנים הישראלי בראשותו של רבי דוד אדרי

24.1.19 קונצרט שירת הבקשות פרשת "יתרו" אודיטוריום מונארט מרכז תרבות

26.1.19 שבת פרשת ״יתרו״ בביהכנ״ס ״רשב״י״ הר גלעד 6 ,אשדוד

עם אנסמבל הפייטנים הישראלי בראשותו של רבי דוד אדרי

31.1.19 קונצרט שירת הבקשות פרשת "משפטים" אודיטוריום מונארט מרכז תרבות

2.2.19 שבת פרשת ״משפטים״ בביהכנ״ס ״אליהו הנביא״ רחוב דב גור ,רובע ו,אשדוד

עם אנסמבל הפייטנים הישראלי בראשותו של רבי דוד אדרי

7.2.19 קונצרט שירת הבקשות פרשת "תרומה" אודיטוריום מונארט מרכז תרבות

8.2.19 שבת פרשת ״תרומה״ בביכהנ״ס ״אהלי שם״ברקת 5 ,רובע י״ז ,אשדוד

פייטנים : אברהם אדרי ואבי אפנג'ר

26.2.19 קונצרט השקה תקליטור שירת רד"ב בית יד לבנים

14.3.19 קונצרט שירת הבקשות פרשת "ויקרא"
שבת זכור אודיטוריום מונארט מרכז תרבות

9.4.19 מסיבת סיום הבקשות אולמי בלו קאסל